Какво представлява вторичната ринопластика?

Вторичната ринопластика е хирургическа интервенция, при която се постига по-хармонична форма и се нормализира големината носа след претърпяна оперативна интервенция за естетична корекция с незадоволителни резулатати. Това се постига чрез стесняване или разширяване на носната пирамида и/или крилата на ноздрите, намаляване или увеличаване големината на пирамидата и/или върха, намаляване или увеличаване проекцията и дължината на носа, намаляване или увеличаване на ъгъла между носа и горната устна.

 

 

Операцията може да се съчетае с манипулации върху носната преграда – септопластика, като с това се цели нейното позициониране по срединна линия. Разрезите, през които се осъществява ринопластиката са скрити в ноздрите (закрита ринопластика) или са разположени по долната незабележима кожна повърхност на меката част на преградата (открита ринопластика). Понякога е необходимо имплантирането на кост, хрущял и/или имплант от инертен биосъвместим материал за постигане на желания резултат. Обикновено неотменна част от ринопластиката е фрактурирането на костния скелет на носа, което позволява моделирането му и постигане на желания резултат. След операцията се налага постоянно носене на назална имобилизационна шина. Ринопластиката може да се извърши едновременно с намеса в областта на горната или долната челюст за хармонизиране на профила ви (профилопластика), както и с операция за подобряване на носното дишане.

Какво вторичната ринопластика няма да направи за вас?

Вторичната ринопластика в повечето случаи променя Вашия външен вид в известна степен. Като изолирана процедура обаче не изменя съществено пропорциите на лицето ви.

Подходяща ли е вторичната ринопластика за вас?

Това е интервенция, която се налага поради незадоволителен резултат след корекция на носа и се извършва само по хирургичен път след около 3-6 месеца след първата операция. Това е изключително индивидуална процедура и трябва да я направите за себе си, а не да изпълнявате желанията на някой друг. Това е добра процедура за Вас, ако сте физически здрав/здрава и имате положителна нагласа за перспективата и реалистични цели за подобряване на външния си вид.
Facebook
Instagram