Какво представлява пластиката на носа – ринопластика?

Пластиката на носа е хирургическа интервенция, при която се постига по-хармонична форма на носа и се нормализира формата и големината му. Това се постига чрез стесняване или разширяване на носната пирамида и/или крилата на ноздрите, намаляване или увеличаване големината на пирамидата и/или върха, намаляване или увеличаване проекцията и дължината на носа, намаляване или увеличаване на ъгъла между носа и горната устна. Операцията може да се съчетае с манипулации върху носната преграда – септопластика, като с това се цели нейното позициониране по срединна линия. Разрезите, през които се осъществява ринопластиката са скрити в ноздрите (закрита ринопластика) или са разположени по долната незабележима кожна повърхност на меката част на преградата (открита ринопластика). Понякога е необходимо имплантирането на кост, хрущял и/или имплант от инертен биосъвместим материал за постигане на желания резултат. При някои пациенти неотменна част от ринопластиката е фрактурирането на костния скелет на носа,,което позволява моделирането му и постигане на желания резултат. След операцията се налага носене на назална имобилизационна шина в рамките на 10 дни. Ринопластиката може да се извърши едновременно с намеса в областта на горната или долната челюст за хармонизиране на профила ви (профолопластика), както и с операция за подобряване на носното дишане.

Какво ринопластиката няма да направи за Вас?

Ринопластиката в повечето случаи променя Вашия външен вид в известна степен. Като изолирана процедура обаче не изменя съществено пропорциите на лицето ви.

Подходяща ли е ринопластиката за Вас?

Ринопластиката може да се извършва само по хирургичен път и се извършва, когато нехирургичните методи за моделиране на носа изчерпват своите възможности. Това е изключително индивидуална процедура и трябва да я направите за себе си, а не да изпълнявате желанията на някой друг. Това е добра процедура за Вас, ако сте физически здрав/здрава и имате положителна нагласа за перспективата и реалистични цели за подобряване на външния си вид.

Коя е най-подходящата възраст за ринопластиката?

Ринопластиката може да се извърши по всяко след пълното анатомично формиране на носната пиармида, което става към 16-17 годишна възраст.

Facebook
Instagram